Innbrudd og tyveri fra garasje
24. juli 2020

Forrige helg var det innbrudd og tyveri i en av garasjene i Tårnbyveien Nord Borettslag. Tyven er tatt, men det kan være lurt å følge litt ekstra med fremover.

Beboerskriv nr 1/20
29. juni 2020

Beboerskriv nr 1/20 er delt ut i postkassene. Trykk på nyhetssaken her for å finne digital versjon.

Viktig info angående komprimatorbilen
10. juni 2020

Komprimatorbilen kommer i dag, 10. juni kl 17:00. Bilen var bestilt i går, men det har skjedd noe hos Ragn Sells som gjorde at bilen ikke kom som avtalt.

Komprimatorbilen
09. juni 2020

Komprimatorbilen kommer ikke i dag. Vi kommer tilbake med mer info så snart vi vet noe.

Generalforsamling 2020
05. juni 2020

Generalforsamling 2020 Stemmene fra motforslagene er telt opp. I begge sakene var det de opprinnelige forslagene som fikk flest stemmer.

Ventilasjonsrens
04. juni 2020

Det blir en ny runde med ventilasjonsrens i uke 25. Se mer info inne på saken.

Generalforsamling 2020
27. mai 2020

Stemmene etter årets generalforsamling er telt opp. Det er kommet to motforslag, som er sendt ut for ny avstemning.

Generalforsamling 2020
12. mai 2020

Det er i dag utlevert info og en ferdig utfylt protokoll for gjennomføring av årets generalforsamling.

Årsberetning Tårnbyveien Nord Borettslag for perioden 25.03.19-25.03.20
29. april 2020

Her finner dere Årsberetning for Tårnbyveien Nord Borettslag for perioden 25.03.19-25.03.20: Årsberetning

Feiing av parkeringsplasser 26. og 27. mars
23. mars 2020

Feiing av parkeringsplasser 26. og 27. mars. Parkeringsplasser ned mot Biltema feies 27. mars. Parkeringsplasser fra Lillehaugen og opp mot Valstadbakken feies 26. mars.

Generalforsamlingen blir utsatt
15. mars 2020

Generalforsamlingen som var satt opp 25. mars blir utsatt på ubestemt tid, som følge av Koronaviruset. Vi kommer tilbake med ny dato når det er bestemt.

Aktiv ventilasjonsrens
14. mars 2020

Alle skal ha fått tidspunkt hvor Aktiv Ventilasjonsrens kommer til deg. Jobben fortsetter som planlagt, men det blir en runde senere der de ikke kommer inn nå.

Felling av trær
28. februar 2020

Til informasjon, så vil det i uke 10 bli felt 10 trær i skogområdet utenfor 321, pga sikkerhetsmessige grunner.

Rengjøring ventilasjonsanlegg blir forsinket
27. februar 2020

Aktiv ventilasjon har gitt beskjed om at de blir forsinket med jobben. De legger lapper med informasjon om tid i postkassene 2. mars og starter jobben 9. mars.

Årsberetning 2019 Fellesorganet for Skjettenbyen
23. februar 2020

Her finner dere Årsberetningen for 2019 til Fellesorganet for Skjettenbyen: Årsberetning

Valg av medlemmer til Styret og Områdeutvalget
10. februar 2020

Tårnbyveien Nord Borettslag generalforsamling avholdes 25. mars og der velges medlemmer til Styret og Områdeutvalget for neste periode.

Forvarsel rengjøring ventilasjonsanlegg
02. februar 2020

Styret i Tårnbyveien Nord Borettslag har vedtatt å rense ventilasjonskanalene i alle boenhetene. Jobben starter i uke 10 (2. mars). Se mer info ved å trykke på saken.

Generalforsamling 2020
26. januar 2020

Dato for borettslagets ordinære generalforsamling er fastsatt til 25. mars 2020 kl. 18:00.

Problemene med garasjeportåpnerne
19. desember 2019

Støykilden som forårsaket problemene skal nå være funnet.

Problemer med garasjeportåpnere
15. desember 2019

Det har vært en del problemer med garasjeportåpnerne på enkelte garasjer de siste to ukene. Se mer informasjon ved å trykke på saken.