Beboerskriv nr 2/20 er delt ut i postkassene. Finnes digitalt her: Beboerskriv nr 2/20