Om oss

Styre og utvalg

Styret

Tom Johansen (Styreleder)

Inger Ellingsen (nestleder)

Bjørn Rogne (styremedlem)

Per Skjefstad (styremedlem)

Marianne Lund (styremedlem)

Egil Holmeide (1. varamedlem)

Janne Moe (2. varamedlem)

Områdeutvalget

Birgit Wanvik

Edvin Holand

Brith Skoglund Skjefstad

Evelyn Johnsen Enge

Sigrid Andresen

Valgkomité

Erling Røsæg

Hege Akersveen Bø

Arnhild Sundset