Om oss

Styre og utvalg

Styret

Tom Johansen (Styreleder)

Inger Ellingsen (nestleder)

Bjørn Rogne (styremedlem)

Per Skjefstad (styremedlem)

Marianne Lund (styremedlem)

Egil Holmeide (1. varamedlem)

Janne Moe (2. varamedlem)

Områdeutvalget

Guro Lundborg (leder)

Edvin Holand

Brith Skoglund Skjefstad

Sigrid Andresen

Evelyn Johnsen Enge

Valgkomité

Erling Røsæg

Hege Akersveen Bø

Arnhild Sundset