Byggesaker

Takoverbygg hageside

Generalforsamlingen 2017 vedtok at store takoverbygg skal være tillatt i borettslaget. Arbeidsgruppen som ble nedsatt har levert et forslag på regler og søknad for slike tak, og styret vedtok forslaget – med mindre endringer – 27.9.2017. 

MERK: Ved rehabiliteringsarbeid er andelseier selv pliktig å ta ned taket hvis det er til hinder for vedlikehold av bygningen.

Nedenfor finner du tegninger og dokumenter du trenger for å søke om et slikt takoverbygg: