Byggesaker

Takoverbygg over inngangsparti og forslag til forlengelse av bod

Det finnes flere godkjente takoverbygg som etter søknad kan settes opp over inngangspartiet. Send søknad om takoverbygg på mail til styret og legg ved tegning av ønsket tak. 

Her kan du se tegninger av de ulike takene du kan bygge over inngangspartiet: