Minner om svarfristen til å levere stemmeseddelen til årets generalforsamling. Frist for levering er 3. mai kl 18:00. Oppfordrer alle til å fylle ut stemmeseddelen og levere, så valgdeltakelsen blir høyest mulig.