Nyttig info

Innmelding av skade på bolig

Borettslaget er forsikret i Gjensidige Forsikring.
Ved skade på bolig skal styret alltid kontaktes på mail og i de aller fleste tilfeller er det styret som melder inn skaden til forsikringsselskapet. 
Hvis styret er utilgjengelig, kan hastesaker i helger meldes på telefon 91503100- oppgi forsikringsnummer 87688115
Ved en skade skal beboer begrense skaden så godt det lar seg gjøre. Dette innebærer at dere selv kan kontakte håndverkere (f.eks. rørleggere) før styret/Gjensidige Forsikring blir kontaktet.