Nyttig info

Komprimatorbil

  • Borettslaget bestiller komprimatorbil 4 ganger i året som et tilbud til beboere. Datoer for komprimatorbilen finner du i kalenderen.
  • Beboer må selv være tilstede for å kaste sitt eget avfall i komprimatorbilen, eller avtale med naboer slik at de kaster ditt avfall. Hvis ingen møter opp for å kaste avfallet risikerer du at avfallet blir stående igjen.
  • Hver leilighet kan kaste tilsvarende et lite tilhengerlass.
  • Ved bruk av avfallsekker bør det brukes gjennomsiktige sekker, dette vil innføres som et krav om ikke så lenge.
  • Spesialavfall må kastes på godkjente deponi, ikke i komprimatorbilen. (eks: maling, elektriske apparater, farlig avfall osv.)