Nyttig info

Korttidsutleie av andel

Utleie av andel og nye regler gjeldende fra 01.01.2020:
En andelseier kan nå leie ut boligen sin i et borettslag uten styrets samtykke, i opptil 30 døgn i løpet av året. For at styret skal ha oversikt over hvem som enhver tid bor i boligen i forbindelse med brann og sikkerhet, bes det om at dette skjemaet fylles ut og sendes styret.