Nyttig info

Parkering

  • Alle leiligheter disponerer en garasje hver
  • Beboere må parkere i garasjen
  • Borettslaget har i tillegg oppmerkede parkeringsplasser som også kan brukes til gjesteparkering
  • Biler kan ikke stå parkert lenger enn tre uker sammenhengende