Vedtak

Bytte av varmtvannsbereder

Borettslaget dekker inntil kr 2.000 i rørleggerarbeider og maks kr 1.000,- til elektrikerarbeider ved bytte av varmtvannsbereder. Dette mot fremvisning av betalt faktura påført navn, adresse og kontonummer. Maksbeløpene er inkludert mva.

(Vedtatt 21. august 2006)