Vedtak

Dekning av materialer til endegjerde og "tremeteren" mellom parseller

Med endegjerde menes langsgående gjerde ved enderekkehus
Kostnadene dekkes etter følgende regler:
  • Skriftlig søknad skal sendes til styret på forhånd.
  • Behovet for utskifting av materialer for hele eller deler av gjerde skal vurderes av styret eller en fagmann utsendt på oppdrag fra styret.
  • Borettslaget dekker: Gjerdeplank inntil 15,- pr.l.m. Gjerdestolper inntil 20,- pr.l.m. Toppbord inntil 45,- pr.l.m. og beis/maling. Styret skal befare det nye gjerde før penger utbetales. Styret må ha orginalkvittering og et kontonr. som pengene overføres til.
  • Andelseier må selv besørge riving av gammelt gjerde og bygging av nytt, samt beising/maling av det nye gjerde.
  • Det nye gjerde skal oppføres etter Skjetten standard.
(Vedtatt 21. februar 2017)