Vedtak

Gulv i 1. etasje

Ved legging av parkett, eller liknende gulv i 1. etasje skal det benyttes Platonmappe eller tilsvarende fuktsikring. Annet belegg, for eksempel "vegg til vegg" tepper skal være diffusjonsåpne for å unngå fuktskader i gulvbelegg. På vaskerom og bad skal det benyttes våtromsbelegg. Fra og med 1. april 2004 utbetales det ikke godtgjørelse for skader i gulvbelegg som gjelder fukt fra grunnen.
(Generalforsamlingsvedtak 2004)