Vedtak

Kontroll av bygningsmassen

Det skal av en ekstern konsulent, valgt av borettslagets styre gjennomføres kontroll av ny bygningsmasse under og etter endt byggeperiode. Kostnad ifm. leie av konsulent dekkes av beboer. Innkreving av kostnad for befaring gjennomføres av LSBO (nå Bori) og blir derfor innlemmet under deres rutiner for innkreving.
(Generalforsamlingsvedtak 2004)