Vedtak

Lufteventiler

Det skal være en lufteventil i hvert rom (i åpen løsning kjøkken/stue skal det være lufteventil i hver ende). Egenandel er maks kr 1.500,- kr 750,- pr. ventil.
(Generalforsamlingsvedtak 2006)