Vedtak

Terrassebord under boddør/terrassebord

Legges det terrassebord under boddør/terrassebord, må det være minimum 10 cm klaring på grunn av telehiv. Ellers anbefales det å ha klaring mellom bodvegg og terrasse.

(Vedtatt 27.02.2013)