Vedtak

Varmekablene i ringmuren rundt boligene

Varmekablene i ringmuren rundt boligene blir skrudd av permanent. SINTEF har gjort en vurdering av behovet og tilstanden til varmekablene. Konklusjonen er at varmekablene har marginal effekt for boligenes energibehov til oppvarming. Sikkerhet mot
setninger som følge av teleskader er løst med markisolering.

Rapporten finnes i sin helhet her: SINTEF.