Vedtak

Varmepumpe

Søknad om montering av varmepumpe skal sendes styret for godkjenning. Søknaden til styret skal være godkjent og signert av nærmeste nabo på begge sider. Se link nedenfor for å komme til søknadsskjemaet. Varmepumper skal monteres i 1. etasje, og maks senterhøyde på uteenheten er 60 cm over bakkenivå. Ledninger og rør skal legges innvendig. Maks tillatte dB på den utvendige delen er 50. Borettslaget vil ikke være ansvarlig for skader på varmepumpen eller bygningsmassen forårsaket av varmepumpen eller monteringen av denne. Det anbefales av styret å bygge tak over den utvendige delen.

(Vedtatt 16. oktober 2006)

SØKNADSSKJEMA LASTES NED HER.

Søknaden sendes til styret på mail eller legges i postkassen ved styregarasjen.