Vedtak

Vedlikehold av pipe

Borettslaget står ansvarlig for vedlikehold av pipe og røykrør. Andelseier er ansvarlig for vedlikehold av selve ildstedet. Ved innsetting av nytt ildsted er andelseier ansvarlig for at utførelsen er gjort iht. de enhver tid gjeldende forskrifter. Styret skal ha kopi av godkjenning fra brann-/feiervesenet.

(Vedtatt på styremøte 20. februar 2007)